Điều khoản sử dụng dịch vụ & Quy định

Saigon Bike là cộng đồng dành cho những người yêu thích xe đạp, dùng xe đạp là phương tiện tập luyện thể thao và đi du lịch cuối tuần.

Đồng ý tham gia Saigon Bike đồng nghĩa với việc bạn đồng ý không sử dụng diễn đàn để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ nội dung có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay nội dung có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Ban quản trị diễn đàn Saigon Bike có quyền xóa, sửa bất kỳ nội dung nào đăng trên diễn đàn nếu nội dung đó vi phạm những điều nêu trên. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của Ban quản trị. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) bất kỳ lúc nào.

Tất cả nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký diễn đàn Saigon Bike. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy sử dụng mục Liên hệ để gửi email cho Ban quản trị.